Zapytanie ofertowe 08.08.2017

Warszawa, 08.08.2017
Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Polska-Norwegia 2025 – roadmapa zwiększonej efektywności zrównoważonej produkcji i konsumpcji energii. Rozwiązania systemowe z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych technologii, wykorzystujących odnawialne źródła energii” finansowanego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, prosimy o nadsyłanie ofert na udział w cyklu dwóch RoundTable oraz wkład merytoryczny do dyskusji i raportu  na temat efektywności energetycznej, nowoczesnych, innowacyjnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii w Polsce i w Norwegii.

Kryteria oceny:
Najniższa cena – 3 pkt
Doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 lat  prac w organizacji/instytucji zajmującej się
tematyka efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i zmian klimatu
doświadczenie w przygotowaniu materiałów – 5 pkt.
Doświadczenie w wystąpieniach publicznych jako prelegent – debaty, konferencje,  roundtable – 2 pkt 


Termin składania ofert – 31.08.2017

Oferty prosimy kierować drogą mailową na adres a.sznyk@ingos.pl  lub pocztą na adres Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka, ul. Jaworzyńska 7/9, 00-634 Warszawa

ZAPYTANIE W WERSJI PDF

 

2017-08-08