Zaproszenie na debatę i prezentację raportu nt. circular economy

W imieniu Instytutu Innowacyjna Gospodarka i Koalicji rECOnomy zapraszamy na inaugurację raportu
pt. „W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu.“

Prezentacja raportu oraz debata na temat jego głównych wniosków odbędzie się
21 marca 2018r. o godz. 11.00 w Centrum Prasowym PAP ul. Bracka 6/8 w Warszawie.

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres kontakt@ingos.pl lub tel. 506 361 538.

Raport powstał na podstawie cyklu zamkniętych RoundTables na temat barier i możliwości implementacji różnego rodzaju rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego, w których udział wzięli liczni przedstawicieli biznesu, konsumentów i naukowców. Dyskusje poświęcone były następującym tematom – marnotrawieniu żywności, opakowaniom, elektroodpadom oraz partnerstwu publiczno-prywatnemu.

Program wydarzenia:

11.00 – rozpoczęcie, powitanie – Agnieszka Sznyk, Instytut Innowacyjna Gospodarka
11.05 – 11.20 – prezentacja raportu – Agnieszka Sznyk, Dyrektor Zarządzająca Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Hubert Bukowski, Instytut Innowacyjna Gospodarka
11.20 – panel dyskusyjny z udziałem partnerów projektu
Moderacja prof. Bolesław Rok, Instytut Innowacyjna Gospodarka.
11.20 – 11.27 – Piotr Bruździak, Stena Recycling - czy GOZ może przynieść korzyści ekonomiczne
11.27 – 11.34 – Sylwia Krzyżycka, Jeronimo Martins
11.34 – 11.41 – Anetta Olczyk, Refood/Saria – zagospodarowywanie nieskonsumowanej żywności
11.41 – 11.48 – Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań - GOZ w obszarze opakowań, rozszerzona odpowiedzialność producenta
11.48 – 11.55 – Robert Wawrzonek, Remondis Electrorecycling – gospodarka cyrkularna a elektroodpady
11.55 – 12.02 - Edyta Urbaniak – Konik, SUEZ Polska – PPP w gospodarce obiegu zamkniętego
12.02 – 12.40 – dyskusja z udziałem publiczności

Partnerzy projektu: Jeronimo Martins, Refood, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Remondis Electrorecycling, Stena Recycling, SUEZ Polska.

Udział bezpłatny - prosimy o potwierdzenie obecności na adres kontakt@ingos.pl lub tel. 506 361 538

2018-03-05