Zapraszamy na konferencję Polityki Nowej Szansy

Zapraszamy do udziału w konferencji pn.: Porażka biznesowa - pierwszy krok do sukcesu? O kulturze biznesowej w Polsce w kontekście Polityki Nowej Szansy, organizowanej w ramach kampanii społecznej promującej program rządowy Polityka Nowej Szansy.

Konferencja odbędzie się dnia 9 grudnia 2015 r., w godz. 8:00-16:00 w gmachu Ministerstwa Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, Sala pod Kopułą.

Program:

8.00 - 8.30 Rejestracja i kawa powitalna
8.30 - 8.45 Otwarcie konferencji - Przedstawiciel Ministra Rozwoju
8.45 - 9.00 Wprowadzenie do dyskusji - Grażyna Henclewska, Radca Generalny, Departament Strategii i Analiz, Ministerstwo Rozwoju
9.00 - 9.50 Keynote speech, Institute of Brilliant Failures: uczyć się czy nie, oto jest pytanie - Prof. Paul Iske, Maastricht University, School of Business and Economics
9.50 - 10.10 Porażka jako element procesu edukacji - Prof. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Anna Rękawek, Akademia Biznesu i Finansów Vistula
10.10 - 11.30 Panel I: Kultura porażki i sukcesu z różnych punktów widzenia - Prowadzący: dr Paweł Fortuna, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
11.30 - 11.50 Polityka Nowej Szansy – cele i działania - Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Rozwoju
11.50 - 12.00 Wręczenie dyplomów laureatom Konkursu na plakat i hasło
12.00 - 12.30 Wystawa plakatów i przerwa kawowa
12.30 - 13.30 Panel II: Podejście do porażki w biznesie – kwestia kultury? - Prowadzący: Søren Boutrup, Danish Business Authority, Ministerstwo Biznesu i Wzrostu, Dania
13.30 - 14.50 Panel III: Porażka i upadek w biznesie – jak przetrwać, wyciągnąć lekcje i iść dalej - Prowadzący: Jarosław Łojewski, właściciel Kreatyw.Pro
14.50 - 15.00 Podsumowanie - Grażyna Henclewska, Radca Generalny, Departament Strategii i Analiz, Ministerstwo Rozwoju
15.00 - 16.00 Lunch

2015-12-07