Sejm przegłosował przyjęcie ustawy o innowacyjności

Ustawa o innowacyjności, wprowadzająca m.in. możliwość odliczania od dochodu kosztów poniesionych w ramach działalności badawczo-rozwojowej, znosząca opodatkowanie aportu własności intelektualnej i przemysłowej czy też premiująca fundusze venture capital inwestujące w przedsiębiorstwa prowadzące prace B+R oraz cechujące się wysokim poziomem innowacyjności, została przyjęta przez Sejm.

- Każda inicjatywa ułatwiająca polskim przedsiębiorcom prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycje w rozwój innowacji zasługuje na uwagę i poparcie. Regulacje prawne uzdrawiające relacje pomiędzy nauką i biznesem, czy wspierające prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych to absolutne minimum. Aby Polska mogła być uważana za kraj innowacyjny i konkurencyjny, potrzeba jeszcze wiele zmian, nie tylko legislacyjnych – powiedziała ekspert Instytutu Innowacyjna Gospodarka, prof. SGH Joanna Cygler.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

2015-09-25