Przedstawiciele Instytutu w grupach roboczych ds. GOZ

Ruszyły prace grup roboczych Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Ministerstwie Rozwoju.
Powołano grupy robocze do spraw:

  • odpadów,
  • biogospodarki,
  • modeli biznesowych,
  • działań miękkich.


Przedstawiciele Instytutu Innowacyjna Gospodarka biorą udział w pracach grup ds. modeli biznesowych oraz ds. działań miękkich.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju:

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/zrownowazony-rozwoj-gospodarczy/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/zespol-do-spraw-gospodarki-o-obiegu-zamknietym/

2017-04-19