Podsumowanie konferencji Digital Promise w praktyce

 

Relacja z naszej konferencji "Digital Promise w praktyce" jest już dostępna do pobrania. Zapraszamy do lektury:

POBIERZ RELACJĘ

Podsumowanie:

  • wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie nauki i rozwoju zawodowego może przyczynić się do większej aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami;
  • faktycznym środowiskiem pracy staje się świat wirtualny, coraz częściej praca może być wykonywana niezależnie od miejsca pobytu, zamieszkania pracownika;
  • według badania firmy Grant Thornton aż 60% polskich firm ma problemy z zatrudnieniem fachowców;
  • Polska charakteryzuje się niskim wskaźnikiem zatrudnienia w śród osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym (27,7%);
  • jednocześnie wiele firm w Polsce płaci składki na PFRON w związku z niezatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami – w 2017r. pracodawcy zapłacili w sumie 3,5 mld zł składek na PFRON;
  • pracownicy w Polsce muszą przyzwyczaić się do konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji;
  • możliwość zdobycia nowego zawodu lub podniesienia kwalifikacji dla osób z niepełnosprawnościami w 75% ograniczała się do tej pory do kursów stacjonarnych i dodatkowo treść tych szkoleń dotyczyła umiejętności obecnie najbardziej zagrożonych automatyzacją;
  • potrzeba lepszej komunikacji pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami a pracodawcami na temat wzajemnych potrzeb i możliwości;
  • pracodawcom brakuje wiedzy na temat rodzajów i stopni niepełnosprawności.

 

Partnerem projektu była firma Pramerica Życie TUiR SA.

2018-06-29