Podsumowanie debaty nt. pakietu Circular Economy

Podsumowanie z pierwszej debaty na nt. circular economy już dostępne. Zachęcamy do lektury:

POBIERZ PODSUMOWANIE

Debata odbyła się 10 maja 2017r. w Warszawie i została zorganizowana przez Instytut Innowacyjna Gospodarka i Koalicję Reconomy. Dyskusja miała na celu identyfikację barier, problemów i wyzwań stojących przed wdrożeniem pakietu circular economy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju, firm, organizacji producentów, naukowcy oraz eksperci.

Roundtable był otwarciem dyskusji i wstępem do cyklu kolejnych zamkniętych debat poświęconych wybranym branżom. Kolejne spotkanie odbędzie się już 8 czerwca 2017r. Będzie ono w całości poświęcone branżom związanym z produkcją i sprzedażą żywności. Wspólnie zastanowimy się m.in. nad przyczynami oraz skutecznymi rozwiązaniami systemowymi umożliwiającymi przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

Partnerami projektu są Jeronimo Martins, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Remondis Electrorecycling, Stena Recycling oraz SUEZ Polska.

2017-05-30