„Innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia w Polsce”

Czy polski sektor ochrony zdrowia jest innowacyjny na tle innych krajów europejskich?
Co oznacza innowacyjność sektora farmaceutycznego w Polsce?
Czy wydatki na ochronę zdrowia powinniśmy traktować jako koszt czy inwestycję?

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją Instytutu Innowacyjna Gospodarka: „Innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia w Polsce – wyzwania, bariery, problemy i rekomendacje”.

Raport opracowano na podstawie spotkań, debat i warsztatów z przedstawicielami administracji publicznej (m.in. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Patentowy RP, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), biznesu (sektor medyczny, farmaceutyczny, teleinformatyczny) i świata nauki (ekonomiści, inżynierowie, eksperci ochrony zdrowia).

W zakładce "Publikacje'' znajdą Państwo zarówno pełną wersję raportu, jak i jego streszczenie.

2016-09-07