Konferencja „Ochrona zdrowia – aspekty ekonomiczne i prawne”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. „Ochrona zdrowia – aspekty ekonomiczne i prawne”, która odbędzie się 14 listopada 2017r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem spotkania jest wskazanie oraz przedyskutowanie bieżących problemów ekonomicznych i prawnych dotyczących ochrony zdrowia w Polsce. W czasie spotkania wiele osób merytorycznie – naukowo i praktycznie – od lat zaangażowanych w problematykę ochrony zdrowia wystąpi ze swoimi prezentacjami, podczas których uwaga słuchaczy zostanie zwrócona na najistotniejsze dylematy, co będzie przyczynkiem do wspólnej dyskusji wszystkich uczestników tego wydarzenia. 

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji jest widoczna na zdjęciu wyżej Pani Prof. Ewelina Nojszewska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspertka Instytutu Innowacyjna Gospodarka.  

Rejestracja trwa tylko do 15 października 2017r.
Więcej informacji i rejestracja:
http://bit.ly/ochrona_zdrowia2017

2017-10-08