Innowacyjna gospodarka to także innowacyjne finanse

Obrót bezgotówkowy w Polsce i na świecie będzie w najbliższych latach zyskiwał na znaczeniu. Według niektórych ekspertów pieniądz elektroniczny może w przyszłości całkowicie wyprzeć gotówkę. W rozwoju obrotu bezgotówkowego Polska może korzystać z dobrych przykładów Szwecji, która jest jednym ze światowych liderów w tym obszarze – takie wnioski płyną z konferencji "Obrót bezgotówkowy - jak wdrożyć model szwedzki na rynek polski?" zorganizowanej przez Instytut Innowacyjna Gospodarka we współpracy z Ambasadą Szwecji pod patronatem Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KONFERENCJĘ

Konferencja zorganizowana 17 marca w Ministerstwie Rozwoju zgromadziła wielu znamienitych prelegentów w dziedzinie finansów. Jednym z nich był prof. Niklas Arvidsson – autor tezy, że do 2030 r. Szwecja będzie państwem całkowicie bezgotówkowym. – Politycy pozostawili rozwój sektora płatniczego w Szwecji rynkowi. W efekcie konsumenci mają duże zaufanie do całego systemu oraz jego aktorów. W połączeniu z dużym zainteresowaniem technologiami wśród Szwedów, przyczynia się to do chętnego korzystania z elektronicznych form płatności – powiedział prof. Arvidsson.

Zdaniem Ambasador Szwecji w Polsce Ingi Eriksson Fogh, Polska może z powodzeniem korzystać ze szwedzkich rozwiązań w dziedzinie obrotu bezgotówkowego. – W ubiegłym roku podczas Szwedzko-Polskiego Forum Innowacji Polska i Szwecja podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w dziedzinie innowacji. Jedno z postanowień tej deklaracji dotyczy wymiany doświadczeń. Ta konferencja jest dobrym przykładem tego, jak możemy się wzajemnie od siebie uczyć – powiedziała Inga Eriksson Fogh.

Chociaż Szwecja jest postrzegana jako jeden z liderów rozwoju obrotu bezgotówkowego, również Polska ma się czym pochwalić w tym obszarze. Jak przekonywali prelegenci podczas konferencji, Polacy są bardzo otwarci na innowacje i nowinki techniczne także w sektorze płatniczym. Przykładem mogą być płatności zbliżeniowe. – Na koniec 2015 r. 84% wszystkich terminali działających w Polsce stanowiły terminale zbliżeniowe. Do końca 2017 r. ten wskaźnik wyniesie 100%. To, w jak szybkim czasie wspólnymi siłami, m.in. dzięki programowi Kartą Visa zapłacisz wszędzie  mamy tak nowoczesną sieć terminali, jest – moim zdaniem – osiągnięciem na skalę światową. Dzięki temu polscy konsumenci stali się jednymi z najaktywniejszych użytkowników kart zbliżeniowych w Europie – powiedział Adrian Kurowski, dyrektor Visa Europe w Polsce.

Jednym z głównych elementów różniących Polskę od Szwecji jest poziom ubankowienia społeczeństwa. W Szwecji 100% społeczeństwa jest ubankowione, a od kilkudziesięciu lat wszelkie świadczenia są wypłacane na rachunki bankowe. W przypadku Polski jest jednak inaczej. – Niestety, naszym problemem jest niskie ubankowienie, co trzecia osoba w Polsce nie posiada karty płatniczej, 60% osób na emeryturze nie korzysta z usług bankowych. Myślę, że osoby, które zaczęłyby je używać, przekonałoby się, że to jest bezpieczny sposób płacenia – przekonywała Joanna Seklecka, Wiceprezes Zarządu eService. Na to samo zagadnienie uwagę zwrócił również Adam Tochmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP – Wskaźnik ubankowienia w Polsce wynosi obecnie 78% wśród ludności powyżej 15. roku życia. Gdyby pod uwagę brać wyłącznie osoby pełnoletnie, to byłoby to już ponad 80%. Myślę jednak, że dojście do wskaźników takich, jak ma Szwecja, to kwestia raczej jednego pokolenia niż najbliższych 5 lat – powiedział.

Ewa Wernerowicz, dyrektor ds. operacyjnych Vivus Finance, zwróciła uwagę na fakt, że młode pokolenie jest bardziej otwarte na innowacje również w sektorze płatniczym. – Należymy do branży fintech, która bardzo szybko rozwija się w Polsce. Nasi klienci są ubankowieni w 100% - są to osoby młode, chętnie korzystające z nowych technologii, 41% z nich ma karty kredytowe, gdzie dla całego rynku wskaźnik ten wynosi ok. 17%. Dlatego jestem przekonana, że warto wspierać rozwój technologii mobilnych i e-płatności – przekonywała.

Konferencja "Obrót bezgotówkowy - jak wdrożyć model szwedzki na rynek polski?" zorganizowana została przez Instytut Innowacyjna Gospodarka we współpracy z Ambasadą Szwecji. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów. W wydarzeniu udział wzięli: Prof. Nikas Arvidsson, KTH Royal Institute of Technology, Paweł Bułgaryn, Ministerstwo Finansów, Inga Eriksson Fogh, Ambasador Szwecji, Jenny Fossum, Transformator Design, Kurt Gjenssen, Pan Nordic Card Association, Tadeusz Kościński, Ministerstwo Rozwoju, Adrian Kurowski, Visa Europe, Erik Lenntorp, Sveriges Riksbank, Joanna Seklecka, eService, dr Agnieszka Sznyk, Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka, Adam Tochmański, Narodowy Bank Polski, Ewa Wernerowicz, Vivus Finance.

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów:

prof. Niklas Arvidsson, KTH Royal Institute of Technology

Jenny Fossum, Transformator Design

Kurt Gjesten, Pan-Nordic Card Association

Adrian Kurowski, Visa Europe

Erik Lenntorp, Sveriges Riksbank

  

  

  

  

2016-03-24