IIG partnerem projektu R2π - tRansition from linear 2 circular

R2π – przejście od podejścia linearnego do cyrkularnego: polityka i innowacje to 3-letni projekt w obszarze środowiska programu Horyzont 2020 (H2020). R w nazwie R2π oznacza podejście linearne “radius”, natomiast π symbolizuje okrąg.
Projekt ten rozpoczął się w listopadzie 2016r. i ma trwać do października 2019r. Środki finansowe przeznaczone na to przedsięwzięcie to 3 miliony euro.

Celem projektu R2π  jest zbadanie przejścia z ogólnego konceptu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) do jednego wybranego modelu biznesowego obiegu zamkniętego, jednocześnie szukając niedoskonałości rynku i regulacji, które ograniczają wdrożenie, wykorzystanie i akceptowanie modeli biznesowych obiegu zamkniętego. Wyjątkowość projektu  R2π polega na silnym skoncentrowaniu się na analizie biznesowej, która wykracza poza cele środowiskowe. Analiza ta polega na badaniu znaczenia innowacyjnych narzędzi biznesowych i pakietów legislacyjnych dotyczących rozpowszechnienia modeli biznesowych obiegu zamkniętego.
Celem projektu R2π jest zwrócenie uwagi na zrównoważone modele biznesowe dla gospodarki obiegu zamkniętego i zaproponowanie pakietu legislacyjnego, który będzie wspierał wdrożenie takich modeli biznesowych. Planowana jest analiza dużej ilości studiów przypadku z różnych sektorów oraz krajów, po czym nastąpi analiza ilościowa. Zebrane informacje umożliwią zidentyfikowanie najlepszych praktyk oraz rozwinięcie zestawu narzędzi R2π i rekomendacji dotyczących regulacji dla przedsiębiorstw i regulatorów.  

W skład międzynarodowego konsorcjum R2π wchodzi 15 partnerów z 9 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych (Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania, Malta, Polska, Belgia oraz Izrael). Swoją reprezentację w konsorcjum mają 3 grupy organizacji partnerskich: eksperci z sektora przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz think thanki i instytuty badawcze.  Prace R2π koordynuje Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) w Niemczech.

Ten dokument stworzono dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiedzialne jest konsorcjum R2π  i nie wyraża on stanowiska Unii Europejskiej.

2016-12-14