Grupa robocza ds. GOZ - Ministerstwo Rozwoju

Do 17. lutego br. można zgłaszać się do udziału w pracach poszczególnych grup roboczych Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju:

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/zrownowazony-rozwoj-gospodarczy/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/zespol-do-spraw-gospodarki-o-obiegu-zamknietym/

2017-02-10