Gospodarka niskoemisyjna a strategie spółek

Jak wynika z raportu międzynarodowej organizacji pozarządowej CDP „Firmy i miasta na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej”, największe spółki giełdowe z Europy Środkowo-Wschodniej, a także miasta regionu, zmieniają swoje strategie i szukają nowych scenariuszy rozwoju zmierzających do wdrożenia konkurencyjnej, niskoemisyjnej gospodarki.

W tegorocznej globalnej analizie CDP wzięło udział ponad 2000 największych firm, reprezentujących 51 krajów i 55 % kapitalizacji światowej gospodarki, w tym 17 spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jak mówi Joanna Wis, Dyrektor Regionu Europy Środkowo Wschodniej, CDP, firmy przykładają coraz większą wagę do kwestii klimatycznych.

„Jeden z ważnych, nasilających się trendów to zaangażowanie inwestorów w procesy mające na celu wdrożenie strategii niskoemisyjnej w przedsiębiorstwach. Widać to także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie 100% firm raportujących do CDP deklaruje, że angażują się w politykę klimatyczną” – powiedziała Joanna Wis.

Jak zauważył Rafał Hummel, Executive Director, EY Assurance, CCaSS, firmy powinny stawiać na zielone rozwiązania także ze względów biznesowych. „Na wartość wyceny przedsiębiorstw w coraz większym stopniu stanowią informacje pozafinansowe” – podkreślał Rafał Hummel. „Co ciekawe inwestujący oczekują, że inicjatywy związane z zarządzaniem ryzykiem zmian klimatu mają szybki okres zwrotu z inwestycji – aż 70% spółek przewiduje, że wyniesie on maksymalnie 3 lata” – dodał.

Na temat rozwiązań na rzecz ochrony środowiska czy efektywności energetycznej wypowiedzieli się również przedstawiciele administracji, biznesu i sektora pozarządowego.

„Warszawa stara się rozwijać takie elementy jak zielone zamówienia publiczne, chociaż nie jest to rozwiązanie systemowe. Mamy przykłady praktyk, nie mamy jeszcze modelu, ale budujemy model zielonych zamówień dla Warszawy” – mówił Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy.

„W przeciągu kilku najbliższych miesięcy IKEA będzie w Polsce niezależna energetycznie. Posiadamy m.in. 5 farm wiatrowych, niedługo będziemy mieli ich 6. Mamy panele słoneczne, pompy ciepła. Mamy też kodeks postępowania dla naszych dostawców, według którego każdy z dostawców raportuje nt. swojej efektywności energetycznej” – wyliczała Paulina Nesteruk-Łuczyńska, Specjalista ds. Komunikacji IKEA Retail Sp. z o.o.

Na potrzebę zwiększenia działań na rzecz odpowiedzialnej polityki klimatycznej zwrócił uwagę ekspert Instytutu Innowacyjna Gospodarka, prof. Bolesław Rok. „W przypadku polityki klimatycznej ważne jest odpowiedzialne przywództwo. Myślę, że trochę tego brakuje w polskich firmach. Jak spojrzeć na nasz rynek, np. w rankingu najbardziej odpowiedzialnych polskich firm, 80% przedsiębiorstw to spółki ponadnarodowe, a ok. 20% to spółki skarbu Państwa. Wśród liderów nie ma polskich firm. Takiego spojrzenia brakuje również w polskiej administracji” – przekonywał.

Na temat wpływu zmian klimatu na strategie spółek rozmawiali eksperci podczas debaty zorganizowanej z okazji premiery analizy EY Polska pt. „Firmy i miasta na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej”. Partnerem publikacji jest Instytut Innowacyjna Gospodarka.

2015-11-25