Debata nt. całkowitych kosztów chorób przewlekłych

W imieniu Instytutu Innowacyjna Gospodarka i Pracodawców RP
zapraszamy na debatę opartą na doświadczeniach z obszarów leczenia m.in. RZS i nowotworów ginekologicznych:
„Analiza całkowitych kosztów chorób przewlekłych - nowoczesne leczenie jako inwestycja i minimalizowanie strat gospodarczych”.

Podczas wydarzenia odbędzie się także prezentacja najnowszego raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka, pod redakcją prof. dr hab. Eweliny Nojszewskiej z SGH w Warszawie pt.
„Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce”.

Debata odbędzie się 15 lutego 2017r. o godz. 10:00 w siedzibie PAP, ul. Bracka 6/8,  Warszawa.

Program wydarzenia

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 10 lutego na adres p.luba@ingos.pl
W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko oraz reprezentowaną instytucję.

Patronat: Ministerstwo Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Organizator: Instytut Innowacyjna Gospodarka, Pracodawcy RP

2017-02-03