Czy sektor finansowy ma płeć? Badanie „Kobiety w finansach”

Rusza badanie „Kobiety w Finansach” realizowane na zlecenie Inicjatywy Znane Ekspertki pod patronatem Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich. Celem projektu jest pokazanie jak dużo ekspertek odnosi sukcesy w sektorze finansowym. W raporcie podana zostanie liczba kobiet zasiadających na wysokich stanowiskach kierowniczych oraz zostanie stworzona lista 50 najbardziej wpływowych kobiet polskich finansów. Realizacja projektu została powierzona Instytutowi Innowacyjna Gospodarka.

Kobiety coraz częściej zajmują wysokie stanowiska w sektorach gospodarki do tej pory postrzeganych za bardzo męskie. Dzięki swoim ambicjom, wysokim kompetencjom i skuteczności działania odnoszą duże sukcesy tam, gdzie do tej pory prym wiedli głównie mężczyźni. Według ostatniego raportu firmy PwC „Kobiety Menedżerami Przyszłości. Wyzwania w skutecznym kształtowaniu liderek” - 74% liderek potwierdza, że liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych rośnie, 83% menedżerek ma apetyt na stanowisko w zarządzie lub radzie nadzorczej, a 40% uważa, że kobiety sprawdzą się w każdej branży.

Raport „Kobiety w finansach” ma na celu zmierzenie się ze stereotypem, że ekspertami w sektorze finansowym mogą być wyłącznie mężczyźni. Celem projektu jest również zwrócenie uwagi opinii publicznej i mediów na fakt, że pomimo sukcesów, dużej wiedzy, wysokich kompetencji, są one często niedocenianie i pomijane podczas wydarzeń ekonomicznych czy w biznesowych programach telewizyjnych.

W powszechnym przekonaniu, wizerunek eksperta z dziedziny finansów nieodłącznie wiąże się z płcią męską. To wyobrażenie dodatkowo wzmacniane jest w mediach oraz na wielu debatach i konferencjach, gdzie w roli ekspertów czy panelistów występują głównie mężczyźni. Jednak w sektorze finansowym pracuje wiele kobiet, które są wybitnymi ekspertkami i mają ogromną wiedzę w tej dziedzinie. Poprzez raport „Kobiety w finansach” chcemy pokazać w jak dużym stopniu utalentowane i kompetentne kobiety przyczyniają się do rozwoju rynku finansowego – powiedziała Joanna Pruszyńska-Witkowska, pomysłodawczyni inicjatywy „Znane Ekspertki”.

Sam fakt potrzeby powstawania takich inicjatyw i dyskusji na temat reprezentacji kobiet w sferze zarządzania i finansów wskazuje na istnienie problemu dyskryminacji płci. Bardzo dobrze, że zaczynamy zwracać na to uwagę i mierzymy się z tym problemem. Obalanie stereotypów i wykorzystywanie prawdziwych kompetencji niezależnie od płci konieczne jest w każdej dziedzinie. Finanse nie są tu wyjątkiem – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu PIU ds. ubezpieczeń zdrowotnych i ekspert ochrony zdrowia.

Jednym z priorytetów banków w zakresie rozwoju sektora jest jakość kadr wszystkich szczebli. Dotyczy to zarówno osób już zatrudnionych w branży, jak i tych dopiero aspirujących. Niezmiennie, podstawą oceny potencjalnego pracownika pozostaje poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe, a nie jego płeć. W bankowości, aż 75 % zatrudnionych stanowią kobiety. Obecne są na różnych poziomach zatrudnienia, począwszy od obsługi konsumenckiej po stanowiska kierownicze średniego szczebla. Niemniej, odsetek ten zmniejsza się wraz z wysokością stanowisk - powiedziała Barbara Barańska, doradca zarządu z Zespołu ds. Kształcenia Kadr Bankowych i Relacji z Klientami w Związku Banków Polskich.

Publikacja będzie składała się z trzech części – w pierwszej przeanalizowany zostanie udział kobiet wśród wszystkich zatrudnionych w instytucjach finansowych, a także procentowy udział kobiet w radach nadzorczych, zarządach i na stanowiskach kierowniczych. W drugiej, na podstawie indywidualnych wywiadów z przedstawicielami instytucji finansowych, stworzona zostanie lista 50 najbardziej wpływowych i kompetentnych kobiet, odnoszących sukcesy w tym sektorze w Polsce. Trzecia część raportu poświęcona będzie najbardziej wpływowym kobietom w finansach na świecie oraz historiom ich sukcesu.

2015-08-13