Biotechnologia i nanotechnologia w 2014 r. - dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat sektora biotechnologicznego i nanotechnologicznego w Polsce w 2014 r.

Jak podaje GUS, biotechnologia to "interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki zajmująca się zmianą materii żywej  i nieożywionej, poprzez wykorzystanie organizmów  żywych, ich części, bądź pochodzących od nich produktów, a także modeli procesów biologicznych, w celu tworzenia wiedzy, dóbr i usług". Nanotechnologia jest definiowana następująco: "to rozpoznanie i kontrola materii i procesów w nanoskali, zwykle, ale nie wyłącznie,poniżej 100 nanometrów w jednym lub wielu wymiarach, w których wystąpienie zjawisk zależnych od rozmiaru zazwyczaj umożliwia nowe zastosowania, wykorzystujące te właściwości materiałów w nanoskali, które różnią  się  od właściwości pojedynczych cząstek atomów, w celu stworzenia udoskonalonych materiałów, urządzeń i systemów wykorzystujących te nowe właściwości."

Jak wynika z danych GUS, nakłady na działalność badawczo-rozwojową w biotechnologii w 2014 r. w Polsce wrosły w porónwaniu z rokiem poprzednim o ponad 35%. Jeszcze większy wzrost nakładów na B+R odnotowano w przypadku nanotechnologii - o ponad 47%. W przypadku działalności badawczo-rozwojowej, rośnie również liczba zatrudnionych - w biotechnologii było to już 8388 osób, w nanotechnologii - 3007.

Źródło: GUS

 

 

2015-11-24