3Revolution: Reduce, Reuse, Recover - wizyta studyjna w Brukseli

Dr Agnieszka Sznyk, Dyrektor Zarządzająca Instytutu Innowacyjna Gospodarka, wzieła udział w wizycie studyjnej w Brukseli „3Revolution: Reduce, Reuse, Recover”. Jednym z punktów programu była jej prezentacja na temat realizowanego projektu R2Pi, w ramach programu Horyzont 2020.

Wizyta studyjna odbyła się w dniach 18-19 kwietnia 2018 r. i została zorganizowaona przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli oraz Ambasadą RP w Brukseli.  

2018-04-20