Circular economy conference 2017

[PL]
Ruszyła rejestracja na konferencję "Gospodarka obiegu zamkniętego - biznes i konsument na ścieżce zmiany" (23.11.2017, Centrum Olimpijskie). Wydarzenie to poświęcone będzie tematyce gospodarki obiegu zamkniętego (ang. circular economy) - czyli nowoczesnej koncepcji tworzenia wartości poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów. Koncepcja ta pozwala na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych produktów dzięki takim zmianom na wszystkich etapach cyklu życia produktu, które umożliwiają powtórne wykorzystanie użytych materiałów tworząc nową wartość.

Podczas konferencji przedstawione zostaną doświadczenia międzynarodowe z tego obszaru oraz omówione zostaną możliwości wdrożenia podobnych działań w Polsce. Gościem specjalnym wydarzenia jest Peter Lacy - Dyrektor Zarządzający Growth, Strategy and Sustainability w Accenture. W trakcie konferencji przedstawione zostaną także modele biznesowe gospodarki o zamkniętym obiegu, jak również odbędzie się dyskusja na temat zrównoważonej konsumpcji i świadomości konsumentów.

Patronat honorowy: Ambasada Holandii, Ministerstwo Rozwoju oraz Prezydent m.st. Warszawy.
Partnerzy: IKEA, Stena Recycling oraz Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań.

Rejestracja dostępna jest pod linkiem.

PROGRAM KONFERENCJI 

[ENG]
The registration to the rECOnomy conference "Circular economy - business and consumer on the route of change" (23.11.2017, Centrum Olimpijskie, Warsaw) has just started. Circular economy is a modern concept of value creation through the rational use of resources. It allows to minimize the negative impact of the manufactured products on environment by applying changes at all stages of the product life cycle that enable reusing the materials used to create a new value.

During the conference experiences from this area will be presented, along with a discussion on the possibility of implementing similar activities in Poland. Peter Lacy - Managing Director of Growth, Strategy & Sustainability at Accenture will be a special guest of this event. The honorary patronage of the event is held by The Kingdom of Netherlands Embassy. Our partners are IKEA, Stena Recycling and Rekopol.

A detailed program of the conference is available here: PROGRAM
Registration for the event is available at: https://reconomy2017.evenea.pl/

2017-09-14